Etxetik ikastetxera gutxienez 2 km-ko distantzia egon behar du autobus zerbitzua erabiltzeko eskubidea izateko. Eskubidea dutenei ematen zaie garraioa erabiltzeko lehentasuna; gainontzekoei, gazteenetik hasita, autobus plazak bete arte. Adin bereko talde osoarentzat tokirik ez badago, txandak antolatuko dira. “Une honetan 1., 2. eta 3.mailakoek dute autobus zerbitzua eta bi txanda daude”.

Badakigu geltokiak oso baldintzatuta daudela, baina ikasleek autobusa hartu nahi izanez gero, beti dagokien geltokian hartu beharko dute.

Autobus zerbitzua erabiltzen dutenentzat patioko zaintza egingo duen arduraduna egongo da arratzainen, astelehen, astearte eta ostegun arratsaldez 16:15etatik autobusa iritsi arte (16:35 inguru).

Edozein arrazoiagatik ikasle batek ez badu egunen batean arratsaldez autobus zerbitzua erabili behar, idatzita pasako dio abisua autobuseko zaintzaileari edo bere tutoreari.

ARDURADUNA · Jesús Quesada
AUTOBUS ZAINTZAILEA · Luisi Rodríguez
PATIO ZAINTZAILEA · Luisi Rodríguez